29 september, 2010

Food for Thought

Enig ‘Food for Thought’ betreffende opmerkingen door Iraanse president Ahmadinejad voor Algemene Vergadering VN Graag wil ik van de geboden gelegenheid gebruik maken iets van de andere, volgens velen abjecte, visie op de gebeurtenissen van 9.11.2001 toe te lichten. Deze werd door de Iraanse president Ahmadinejad in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te New York aangehaald, met als gevolg dat EU-vertegenwoordigers in hun opperste wijsheid meenden de zaal te moeten verlaten. Dat juist een staatshoofd van een land als Iran, met zo’n erbarmelijke staat van dienst betreffende mensenrechten en vooral vrijheid van meningsuiting,
aandacht moet vragen voor een (zeer kansrijke) alternatieve optie betreffende de gebeurtenissen op 9.11.2001 geeft, 9 jaar na dato, aan hoe droevig het gesteld is met het kritisch (onderzoeks)vermogen in onze toch zo geciviliseerde westerse wereld.
Het standaarddogma dat 19 vliegtuigkapers verantwoordelijk zouden zijn voor de drama’s op die rampzalige dag, is destijds zonder diepgravend onafhankelijk onderzoek vastgesteld. En nog steeds is dit het beeld en eindconclusie bij beleidsmakers en publiek, zodat deze versie van de ‘werkelijkheid’ uiteindelijk ook de geschiedenisboeken zal halen. Inmiddels zijn we 9 jaar verder, een periode met de bekende dramatische escalaties in Irak en Afghanistan, de ‘War on Terror’, allemaal als ‘logisch gevolg’ van 9/11.

In die afgelopen 9 jaar zijn echter door onderzoekers van de gebeurtenissen op 9/11 informaties boven water gekomen die gerede aanleiding vormen om de waarde van de officiële versie sterk te betwijfelen. Het voert te ver om binnen de hier geboden ruimte alle informaties en feiten te noteren. Feit is m.i. inmiddels wel dat deze gegevens, verzameld rond de vijf hoofdlocaties (WTC-torens 1, 2 en vooral ook 7, Pentagon en Shanksville), jaren na dato, aanleiding geven om de gepresenteerde officiële versie, naar het land der fabelen te verwijzen: lees prullenbak.

Enkele tipjes van de sluier: de valduur van de beide hoofdtorens, het niet geraakt zijn door een vliegtuig van toren 7, welke aan het end van de middag, naar verluidt tgv. brand, toch bezweek.
Het ontbreken van wrakstukken bij het Pentagon en die grondkrater zonder wrakstukken in Shanksville. De ‘let’s pull it’ –opmerking van WTC-eigenaar Larry Silverstein aangaande gebouw 7 vooral niet te vergeten. Etc., etc., etc.
Auteurs die bovengenoemde gegevens op serieuze wijze in hun boeken belichten zijn bijv. David Ray Griffin, Andreas von Bülow, Jeffrey Grupp, Christopher Bollyn en in Nederland wijlen journalist Willem Oltmans, Robin de Ruiter en Fred Hamburg. De uiteindelijke eindconclusie die zij trekken is dat het hele 9/11–verhaal geschaard kan worden onder de noemer der beruchte ‘false flag’-operaties, een beerput zonder weerga van onverkwikkelijkheden betreffende list en bedrog. Maar hier wordt in de reguliere pers, lees mainstreammedia, lees ‘weapons of mass deception’, nooit met een woord over gerept. Ook het uitlekken in 1999 van ‘Operatie Northwoods’, een geplande operatie uit 1962, met veel gelijkenissen met 9/11 geeft zeer te denken.

Nota Bene: de boodschap die ik de geachte lezer mee wil geven is de volgende: meneer
Ahmadinejad, of all people, slaat met zijn inzichten de spijker op de kop. U allen kent het afgezaagde cliché: in tijden van oorlog (huidige ‘war on terror’) is het de waarheid welke als eerste sneuvelt. Het is al jaren misinformatie troef, dankzij onze zo betrouwbare en vooral goed geïnformeerde media. Probeert u die andere variant eens, de controversiële. Kwaliteit staat toch bij een ieder hoog in het vaandel? Met name in de wetenschap wemelt het van de onderzoekers die aanvankelijk verketterd werden: Galileï (geo- vs heliocentrisch wereldbeeld), Semmelweiss (aseptisch werken in ziekenhuizen), Wegener (continentverschuiving) maar heel veel later toch gewoon in het gelijk werden gesteld. De genoemde Oltmans verging het niet veel beter: uiteindelijk kreeg ook hij zijn gelijk na een decennia lang durend gevecht met de instituties, uiteindelijk 12 mei 2000 resulterend in 15 mln. (!!!) guldens schadevergoeding.

Dit alles zegt mijns insziens veel over hoe complex en geraffineerd die werkelijke werkelijkheid voor een buitenstaander in elkaar zit. En hoe moeilijk het is om als brave belastingbetaler in de dagelijkse ratrace met z’n targets etc. de onderste steen boven te krijgen lees: gewapend met de juiste doorslaggevende informatie de juiste beslissingen te nemen. Ik sluit af met Oscar Wilde’s definitie van journalistiek: het doorgeven van informatie door slecht geïnformeerden, teneinde het
publiek ongeïnformeerd te houden. Dit verklaart volledig het gedrag van de weglopende EUpolitici tijdens Ahmadinejad’s toespraak en toont juist de juistheid van zijn stelling aan.

Lenin’s opmerking: ‘a lie told often enough becomes the thruth’ en verwordt daarmee uiteindelijk ‘tot een feit’ komt in beeld. Hoeveel decennia nog zullen we moeten wachten op de juiste antwoorden?

Wouter Kok
Amersfoort, 27 september 2010